Fakta om företaget  

Första sidan
Fakta om företaget
Våra kunder
Kontakta oss
Om sidorna
   

Michanek Enterprises AB är än så länge ett ganska litet konsultföretag. Det finns bara en heltidsanställd på firman. Han heter Peter Michanek och han är också ensam ägare till företaget.

Bolaget startades redan på våren 1984. I början bedrevs verksamheten i ganska liten skala men under 1900-talets sista år tog det ordentlig fart. Då ombildades företaget till aktiebolag och mångdubblade omsättningen.

Michanek Enterprises utför kvalificerade konsultuppdrag inom två affärsområden. Det största heter IT-konsulttjänster och erbjuder kompetens om datorer och informationssystem. Vi är också verksamma inom området Event & media och arbetar med större festivaler och publika evenemang.